top of page

חינוך והורות

Image by lauren lulu taylor

הורות, מסע חיים

הרצאה עבור הורים המעוניינים לזהות חסמים ביחסים ובתקשורת שלהם עם ילדם והסביבה החינוכית ולמצוא פתרונות בכדי להפוך את ההורות למסע משאיר חותם.  

מרצה:

Image by Joe Hepburn

על אווירה משפחתית ועל וסבא וסבתא

ההרצאה מיועדת לסבים וסבתות, תעסוק באווירה המשפחתית מקומה וחשיבותה ותתמקד  בתרומה המשמעותית שלהם לאווירה זו. ההרצאה תחזק את החשיבות בשימור הקשר הבן דורי והשלכותיו על עיצוב אישיותו של הנכד והנכדה.  הרצאה מתאימה לקבוצות גמלאים וגמלאיות.

מרצה:

bottom of page