מודיעין עסקי

קשיים, טעויות וכשלים בהערכות ובהמלצות במודיעין לעסקים

"אשכול" המיועד הן לאנשי המקצוע המודיעיניים בעסקים והן למנהלים ולבכירים הנסמכים על תוצרי מודיעין והאמורים "להביא בחשבון" שיקולי זהירות, ספקות וקריאת תיגר על המודיעין והמלצותיו – קודם קבלת ההחלטות....

מרצה:

מודיעין לעסקים- מאפיינים ומגמות

"אשכול" ההרצאות כולל התייחסות לשיטות איסוף המודיעין והשימוש בו – בדומה לארגוני מודיעין מוסדי-ממלכתי, ההבדלים, ההגבלות והתחומים ה"אפורים" והבלתי חוקיים הכרוכים בו והמשתנים תדיר.

מרצה: