top of page

טכנולוגיה וסייבר

Image by Jefferson Santos

עולם הסייבר - החיים ללא פרטיות

אנחנו כבר שם, אין פרטיות.

מה יודעים עלי, איך זה נודע אם אני לא נמצא באתרים החברתיים ואיך להפיק מעולם הסייבר את המירב תוך הבנת הנעשה וללא חשש.

הרצאה מרתקת וחיונית!

מרצה:

Image by Kaitlyn Baker

ארגונים וחברות תחת איום

הדרכות לעובדי ומנהלי חברה כיצד להקטין נזק אפשרי מפגיעת וירוסים בכלל ומוירוס הכופר בפרט!

כמו כן, מה לא לעשות אם כבר נפגענו?

מרצה:

bottom of page