top of page

ארץ ישראל ויהדות  

Cross

הצלבנים, אירופה במזה"ת

בשנת 1096 יצא מסע הצלב הראשון מצרפת לכיוון ארץ ישראל. אירוע הרה-גורל ששינה את פני ההיסטוריה, הן באירופה והן בלבנט. במשך תקופה שנמשכה דורות ספורים, קצת פחות ממאתיים שנה, שלטו בארץ-ישראל ובסביבותיה בכח הזרוע מסדרי אבירים אירופיים שהחילו כאן, לפחות לתקופה קצרה...

מרצה:

Image by Aron Visuals

חידת השומרונים: מסע אחורה בזמן

תוך הצלבת מקורות היסטוריים ותנכיים, מסורות שומרוניות ויהודיות עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים מדהימים, נחשוף אט אט תעלומה בת אלפי שנים.

מרצה:

חג האורים.png

מסע אל מקורותיו הנסתרים של חג האורים

מדוע משולבת חשיבות גידול עצי הזית והפקת השמן במסורת חג החנוכה?  כיצד השפיעו פולחני אור של עמים אחרים על חג האורים?  בהרצאה אקח אתכם למסע אל מקורותיו הנסתרים של חג האורים, מסע שעובר לאורך ההיסטוריה של העם היהודי ומסתיים במקום שבו הכל התחיל – גן העדן.

מרצה:

הר כרכום.jpg

הר כרכום – הר האלוהים או צומת של הזיכרון הקולקטיבי?

בעקבות ציורי הסלע בהר כרכום אקח אתכם למסע אל מיתוסים של חניכה ופולחן בתנ"ך ובקשר שלהם למיתולוגיות קדומות בסהר הפורה. בהרצאה ניגע במחוזות נפש האדם ובזיכרון הקולקטיבי העומד בבסיס המחשבה האנושית עד ימנו.

מרצה:

bottom of page