top of page

משא ומתן בעסקים

In Negotiation

סדנא לניהול משא ומתן

בסדנא זו ינתנו כלים מעשיים על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר בניהול מו"מ. תוצאה שבה שני הצדדים ירגישו שקבלו את מבוקשם - WIN - WIN.

מרצה:

Business Handshake

ניהול משא ומתן

כל אינטראקציה בין שני צדדים עשויה להסתייע במיומנויות ניהול המשא ומתן. ניהול מו"מ מתבסס על לימוד ורכישת טכניקות מסודרות המובילות לתוצאות מבוקשות. בסדנא יודגשו מו"מ בישיבות הנהלה, בין עובדים עצמם...

מרצה:

bottom of page