top of page

חשיבה יצירתית

Image by Júnior Ferreira

חשיבה יצירתית

באופן רגיל, אנו מנצלים רק 5% מהיכולת המוחית שלנו.  ניתן לעורר חלקים נוספים במוח ע"י תרגילים לשיפור היצירתיות ובכך לנצל טוב יותר את המוח ולפתור בעיות שקודם נראו חסרי פתרון. הסדנה כוללת עידוד חשיבה המצאתית...

מרצה:

Image by Bret Kavanaugh

חשיבה יצירתית הלכה למעשה

כלים מגישת ה-NLP ודמיון מודרך: סדנא/הרצאה חווייתית אשר כוללת  היכרות עם גישה/מיומנות זו וכן תרגול והתנסות חוייתית.

ניתנת כהרצאה/סדנה בודדת או בתור מספר הרצאות וסדנאות לפי הצורך.

מרצה:

bottom of page