top of page

ניהול והצבת מטרות

Image by Alvaro Reyes

ניהול והצבת מטרות

ניהול יעיל מבוסס על הצבת מטרות ארוכות וקצרות טווח. מהם סגנונות הניהול השונים וכיצד הם קשורים להצבת מטרות? מה הקשר בין ניהול, מנהיגות, יזמות, והצבת מטרות? כיצד תהליכים מוחיים ונפשיים מצטלבים במהלך הצבת מטרות והחתירה להשגתן?

מרצה:

The Time

ניהול עצמי במרחב הזמן

בסדנה נלמד כיצד לנהל נכון את עצמנו במרחב הזמן כך שניתן יהיה להפיק יותר תועלת מזמן העבודה ומזמן הפנאי, כיצד לשלוט בזמן ודרך זה לשלוט בהגשמת היעדים שקבענו, כיצד למצוא זמן פנוי, עד כמה יכולה שעה להיות גמישה, איך להזהר מגנבי הזמן ושיטות לניהול זמן אפקטיבי.

מרצה:

bottom of page