top of page

צבא ובטחון המדינה

Military Aircraft

טכנולוגיות צבאיות חדשות 

בהרצאה זה תינתן סקירה על הפיתוחים הטכנולוגים החדישים בעולם כנגד האיומים המתפתחים. הסקירה תכלול בין היתר רובוטים בשדה הקרב...

מרצה:

Image by Taylor Brandon

האיום והמענה- מה שכל ישראלי חייב לדעת על ביטחון המדינה

בהרצאה נתמקד במדינות העימות המקיפות אותנו, נעסוק בלימוד הלקחים ממלחמות העבר ותוצג תחזית עתידית להתפתחות האיום והמענה של מדינת ישראל.

מרצה:

bottom of page