צבא ובטחון המדינה

Military Aircraft

טכנולוגיות צבאיות חדשות 

בהרצאה זה תינתן סקירה על הפיתוחים הטכנולוגים החדישים בעולם כנגד האיומים המתפתחים. הסקירה תכלול בין היתר רובוטים בשדה הקרב...

מרצה:

Image by Taylor Brandon

האיום והמענה- מה שכל ישראלי חייב לדעת על ביטחון המדינה

בהרצאה נתמקד במדינות העימות המקיפות אותנו, נעסוק בלימוד הלקחים ממלחמות העבר ותוצג תחזית עתידית להתפתחות האיום והמענה של מדינת ישראל.

מרצה: